Home » 2017 » October » 14 » Perihal Sbctogelcom
1:18 PM
Perihal Sbctogelcom

sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya ebaevin mema aviniscitatavayata vandi lesa saktimat atak balaporottu ve. mirikena kridava mema muladharmaya ukaha ganiyi. nidaeli kridakayan sapeksava vada at vidaha dakvayi. ebaevin eva boho vita nogaelape. durvala at nositina lesa nosaelake. ebaevin eva boho vita naevati. pahata sardahan samkalpa nidahase krida vala (saha daedi krida vala pratiloma valadi) adala ve. blaeks saha ardha-blaeks adu karyaksama prativadin oluva adu kirimata ida aeta. lihil kridakayan adu vatinakam sahita atyanta kara aeti baevin digin digatama atpat kara gaenima sardaha avasya viya haekiya. asampurna at akuruvalata hasu kara gaenimen, dinum aedim valata vada boho seyin vatinava viya haeki atara, boho akaraye bhajana tula dina gaenima sardaha vadat saktimat atak (ek yuvalak pamanak nova) vada saktimat atak aeta. akramanasili natyaya yanu ottu aellima ha naergima ya. udasina nadaya pariksa kirima saha kaerdavima yanuven adahas ve.

ihata sardahan paridi udasina natyayan raevatilikarava bhavita nokere nam, akramanasili natyaya samanyayen balayata patvana vita vada hordayi. udasina kridakayange blaek vatinakam nisa ottu aellima saha ihala naemvima nisa obe viruddhavadinta vaeradikaruvanta vaedi avasthavan salasayi. atin kiyavima yanu bardune kriyavan anupilivela mata padanamva viruddhavadiyaku satuva aeti haeki kadpat pilibardava ugat anumana saekasime kriyavaliyaki. "atin kiyavima" yana vacanaya saebavinma vaeradi deyak. daksa kridakayan kridakayata nisi atata niyama kirimata utsaha nokarayi. e venuvata ovun viruddhavadin atitaye kriyakaritvaya mata padanam vu rju atvala vividhakara haekiyavan pulul kirimata utsaha karati. kandayam haesirim ho haesirim pilibarda vivecanatmaka venaskam ovunge at ho ovunge abhiprayayan pilibardava aergavum sapayayi. viruddhavadinge kadpat saha abhiprayan pilibarda adhyapanika saekaesmak kridakayagema natyaye vaeradi valakva gaenimata, viruddhavadin atin vaeradi sidu kirimata ho viruddhavadinta balapaem kirimata ida nodenu aeta. udaharanayak lesa, viruddhavadiyeku dinum aedimak naeti bava aergavenu aeta, e nisa eya dakina kridakayeku samanyayen vada blaekf vada phaladayi tiranayak tiranaya kala haekiya. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya

Views: 85 | Added by: Dwijaya | Tags: Peristiwa, Kejadian, Mengenai | Rating: 0.0/0
Total comments: 0